Halbe Zoolstra

Het onderwijs in Nederland is vierkant ruk. Ik kan het weten. Heb pas geleden aan een (schakel)studente nog staan uitleggen hoe je moet kwadrateren. Het kostte me slechts een kwartiertje om uit te leggen dat het product van -20 en -20 toch echt niet -400 is. Uiteindelijk snapte ze het een beetje. Gelukkig maar, want deze ‘pittige’ materie hoort normaalgesproken

geen probleem te zijn voor de gemiddelde brugklassert.

Heb ook net voor een of ander bachelorvak een paper nagekeken die strak stond van zinnen als: ‘Door de multifocaliteit tussen bepaalde klassen van arbeiders is er een soort ‘verelendung’ geweest vanuit werkers die een functie beheersen’. Als je me kan vertellen wat dit betekent: chapeau met een eau! Je mag bij mij een lekker slagroomtaartje komen afhalen en de student in kwestie mag je gelijk meenemen!

En als je dan toch bezig bent: ik heb ook nog een fijne masterstudent in de aanbieding. Hem heb ik onlangs moeten uitleggen dat zo’n scriptietekst niet uit een min of meer toevallige bonte verzameling zinnen bestaat. Hij wist niet dat zinnen elkaar op zo’n manier logisch moeten opvolgen dat de lezer kan begrijpen wat de auteur bedoelt. Heb toen gevraagd wat hij eigenlijk met zijn scriptie bedoelde. Na 15 minuten absolute stilte over een scriptie van 50 pagina’s, trokken we de conclusie: dit was een doelloze tekst.

Je hoort mij niet zeggen dat het alle studenten schort aan essentiële basiskennis, analytisch vermogen en motivatie. Maar er zijn wel veel studenten die serieuze manco’s op een of meer van deze terreinen hebben. Dat is niet erg, maar het is wel de vraag of zij erin zullen slagen om deze instelling op tijd te verlaten met een diploma. Als het goed is, zijn de kansen daarop miniem. We willen immers geen InHollandse toestanden.

En dan hebben ze in Den Haag net besloten om te investeren in het hoger onderwijs. Volgens staatssecretaris Halbe Zijlstra kan dat het beste door eerst een boete op te leggen aan de universiteiten, en het vrijgekomen geld pas later te verdelen. Voor elke langstudeerdert moet binnenkort 3000 euro per jaar worden neergeteld. Ja, ja mensen, da’s logica. Een beetje de universiteiten dwingen om onafstudeerbare studenten op tijd te laten afstuderen, nee dan zit je op goud!

Nog meer logica: Halbe denkt niet dat door deze bezuinigingen arbeidsplekken zullen verdwijnen. Tuurlijk! Minder geld betekent altijd minder arbeidsplekken, dat weet zelfs de zwakste student. Je ziet dan ook eigenlijk nooit dat er meer personeel wordt aangenomen zodra er wordt bezuinigd. Minder docenten gaan moeilijke studenten binnenkort dus sneller aan een diploma helpen. Halbe Zoolstra heeft kennelijk zijn eigen logica: bij rukonderwijs past rukonderwijsbeleid!

Peter Achterberg, cultuursocioloog en penningmeester van de afdeling Sociologie, preekt hier puur voor eigen parochie…

Reageer