De Universiteitsraad van de EUR zit mogelijk vanaf september zonder voorzitter. De benoemde voorzitter kreeg een andere baan aangeboden en heeft zich moeten terugtrekken.

Het leek in kannen en kruiken: de vertrouwenscommissie van de Universiteitsraad had haar keus gemaakt en een meerderheid van de raad had ingestemd met de benoeming van de nieuwe voorzitter. Echter de kandidaat kreeg een baan aangeboden buiten de universiteit die niet te combineren was met het voorzitterschap van de raad.

Nieuwe procedure

De griffie van de Universiteitsraad gaat er vanuit dat er een hele nieuwe procedure nodig is om een voorzitter te werven. In prinicipe kunnen zowel studenten, medewerkers als buitenstaanders voorzitter worden van het centrale medezeggenschapsorgaan.

Tijdelijke voorzitter

De afgelopen twee jaar werd de voorzittershamer gehanteerd door juriste Ageeth Klaassen. Haar benoemingsperiode loopt per 1 september af. Naar verwachting zal zij tijdelijk aanblijven als voorzitter tot er een nieuwe voorzitter is gevonden.

Overleg CvB

De Universiteitsraad bestaat uit een studenten- en een personeelsgeleding, die worden gekozen voor respectievelijk één of twee jaar. De leden komen gelijkelijk uit de verschillende faculteiten en diensten en hebben maandelijks overleg met het College van Bestuur over de gang van zaken binnen de universiteit. WG