Taalverkrachters

De noodkreet over het taalgebruik van studenten in het vorige EM, gaat mij aan het hart. In de eerste plaats omdat ik mij als oud belegen student aangesproken voel, en in de tweede plaats omdat dit onderwerp mijns inziens te weinig prioriteit krijgt. Wat is er aan de hand? Kort samengevat: hypercorrecte ‘mierenneukers’ c.q. taalpuristen verwijten studenten onverbeterlijke ‘taalverkrachters’ te zijn. Volgens de docenten zouden studenten zich stelselmatig vergrijpen aan de wonderschone Nederlansche taal en daarmee zich massaal schuldig maken aan flagrante taalverkrachtingen. Of dramatischer geformuleerd: studenten van hedendag weigeren de grammaticale en lexicale conventies van de voorvaderen te respecteren. De observaties van de docenten treffen doel. Taal is het elixer van een maatschappij en verdient het om met liefde en zorg te worden behandeld.

Studenten die voortaan de taalpuristen ten onzent nog durven bloot te stellen aan zulk laagdriftige gemakzucht, kunnen rekenen op draconische tegenreacties. Zo hanteren sommige docenten een 3%-norm bij het nakijken van ingeleverde werken: wie het presteert om meer dan 3% taalfouten in zijn stukken te verwerken, wordt gekapitteld. Andere docenten spiegelen zich aan de held Julian Assange en passen genadeloos de WikiLeaks-methode toe: alles wat het oog niet kan verdragen, wordt demonstratief op het net geplempt. Maatregelen zijn inderdaad nodig om het niveau van het taalgebruik op te krikken. Echter recente beslissingen van de universiteit doen vermoeden dat ze haar prioriteiten ergens anders heeft liggen dan bij het taalniveau van haar studenten.

Want op het moment dat een universiteit investeert in Starbucks, en hangplekken als het studentenpaviljoen omvangrijker en aantrekkelijker worden om in te vertoeven, moeten we ook niet raar opkijken als het opgroeiende kroost door middel van het gebruik van anglicisme, gallicisme, germanisme het taalpurisme vaarwel zegt en obstinaat het taalbarbarisme verheft tot kunst.

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent