Nederland moet de regels voor studiefinanciering in het buitenland aanpassen, oordeelt het Europese Hof van Justitie. Volgens de rechters is er sprake van verkapte discriminatie.

Sinds 2007 kunnen Nederlandse studenten studiefinanciering krijgen voor een opleiding in het buitenland. Maar om te voorkomen dat elke EU-burger aanspraak zou kunnen maken op de Nederlandse basisbeurs en een lening bij DUO, bepaalde het vorige kabinet dat studenten minstens drie van de voorgaande zes jaar in Nederland moeten hebben gewoond.

Vrij verkeer van werknemers

Maar dat gaat in tegen Europese verdragen, vindt het Hof. Voor de Europese Unie geldt een vrij verkeer van werknemers: Een Fransman die in Nederland woont en werkt heeft recht op dezelfde sociale voordelen als Nederlandse burgers. Dat geldt ook voor zijn gezin. Maar door de ‘drie uit zes’-regel kan het voorkomen dat de kinderen van deze Fransman buiten de boot vallen als ze in het buitenland willen gaan studeren. Terwijl ze in Nederland gewoon studiefinanciering zouden krijgen.

De Europese Commissie had de zaak aangespannen. Nederland kan niet meer in beroep. Als de ‘drie uit zes’-regel niet wordt aangepast kan de Europese Commissie een financiële sanctie opleggen. HOP