EM is op zoek naar drie studentleden die zitting willen nemen in de Redactieraad van EM (Erasmus Magazine en EM. Online).

Studenten van de faculteiten: Erasmus School of History Culture and Communication (ESHCC), de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) en de Erasmus School of Law (ESL) wordt met nadruk gevraagd te reageren.

De Redactieraad denkt mee over de koers van het blad en de website en fungeert als aanspreekpunt bij geschillen. De Redactieraad bewaakt verder de onafhankelijkheid van EM. De raad bestaat uit medewerkers en studenten en komt vier keer per jaar bijeen. De benoeming als Redactieraadslid is in principe voor twee jaar.

Geïnteresseerden kunnen hun CV + motivatie sturen t.a.v. de voorzitter van de Redactieraad prof. dr. Henk Volberda, naar [email protected] o.v.v. Redactieraad EM

Voor meer informatie kun je contact opnemen met EM-hoofdredacteur Wieneke Gunneweg, 408 1826 of [email protected], of kijk op www.erasmusmagazine.nl