Na vijftien weken staken hebben de schoonmaakbedrijven en FNV Bondgenoten vannacht een principeakkoord gesloten over een nieuwe cao.

Afgesproken is onder andere een loonsverhoging van 4,85 procent over twee jaar, meer opleidingsmogelijkheden voor schoonmakers en na een jaar worden uitzendkrachten voortaan in dienst genomen. Bovendien komt er een experiment met een betere ziekteregeling. Een groep van enkele duizenden schoonmakers – waaronder veel stakers – zullen een jaar lang worden doorbetaald bij ziekte. Een onafhankelijke commissie zal bekijken welk effect dit heeft op het ziekteverzuim. Op de website schoongenoeg.nu staat dat de schoonmaaksector zich na het experiment zal verbinden aan de onderzoeksconclusies. Het experiment start op 1 januari 2013.

‘We slaan bres’

FNV-vakbondsbestuurder Ron Meyer is trots op wat hij eruit heeft gesleept, vooral op de respectafspraken. Hij is blij met de belofte van schoonmaakbedrijven om klachten van zieke werknemers serieus te nemen. “Twintig jaar zijn we al bezig om betere afspraken te maken over de manier waarop de bedrijven omgaan met zieke werknemers. We slaan een enorme bres na 105 dagen staken.”

Ook OSB, de koepelorganisatie van schoonmaakbedrijven, vindt het belangrijk dat er een akkoord is. “Nu kunnen we weer verder”, zegt woordvoerder Melanie Klerx na een korte nacht slaap.

Leden moeten nog instemmen

FNV legt het akkoord nog voor aan de stakers en aan de leden. Hetzelfde geldt voor de schoonmaakbedrijven, die moeten ook nog officieel instemmen met de afspraken. Daarna zullen de partijen verder praten over de details van het akkoord. LJ