Er komt snel meer duidelijkheid over de voorgenomen alliantie tussen de EUR en de universiteiten van Leiden en Delft. Komende week moet een eerste concept van de samenwerkingsplannen openbaar worden.

Achter de schermen in Leiden, Delft en Rotterdam wordt as we speak druk overlegd tussen de colleges van bestuur en andere betrokkenen. Eerste proeve van samenwerking zijn de inhoudelijk identieke informatiepagina’s op de websites van de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam.

Embargo

Dinsdag 28 maart besprak het College van Bestuur in Rotterdam met de leden van de Universiteitsraad de concept-notitie over de samenwerking. Dit gebeurde in beslotenheid, omdat het embargo op de tekst pas volgende week afloopt.

Strategisch instellingsplan

De verwachting is dat het stuk tevens de basis zal zijn voor het gezamenlijke hoofdstuk dat de drie universiteiten schrijven voor het strategisch instellingsplan dat iedere universiteit van staatssecretaris Zijlstra moet maken dit jaar. Voor 1 mei moeten alle Nederlandse universiteiten – in detail – een plan neerleggen over de doelen en speerpunten waarop de instelling zich gaat richten de komende jaren.

Geen fusie

De universiteiten noemen dan ook op hun websites dat de voorgenomen alliantie (over een fusie wordt niet meer gesproken) ‘past in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap van staatssecretaris Zijlstra (OCW), waarin hij van de universiteiten meer profilering en keuzes vraagt’. WG