Er zijn in 2011 meer buitenlandse studenten dan hbo’ers aan een universitaire opleiding begonnen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van universiteitenvereniging VSNU.

De universiteiten trekken steeds meer buitenlandse studenten. Dit jaar nam het aantal internationale eerstejaars met dertien procent toe tot 10.500. Daarvan zouden er 4.800 een bacheloropleiding volgen en 5.600 een masteropleiding, al zijn er dan honderd in de afrondingen kwijtgeraakt.

Twee derde van deze buitenlandse studenten komt uit Europa en één derde van buiten Europa. Het aantal Duitsers nam ook toe, maar bleef volgens de VSNU in verhouding. Al jaren vormen zij zo’n dertig procent van de instroom uit het buitenland.

Tegelijkertijd startten dit jaar 10.400 voormalige hbo-studenten bij een universitaire bachelor- of masteropleiding. Dat betekent een daling van acht procent, aldus de VSNU. Misschien komt dat door de hoge kosten voor schakelprogramma’s en tweede studies, maar de VSNU waagt zich liever niet aan zulke speculatie.

Cijfers per universiteit zijn er nog niet, laat staan per opleiding. HOP