De studentenmail gaat eind februari verhuizen naar de ‘cloud’. Dat betekent dat studenten via internet bij al hun mailtjes en documenten kunnen komen. Maar is de cloud wel veilig?

24EUR7, het nieuwe mailprogramma van Microsoft, biedt meer mogelijkheden dan de ouderwetse squirrelmail, die nu nog gebruikt wordt. Het nieuwe mailprogramma ziet eruit als Outlook en bevat standaard een lijst met mailadressen van alle EUR-studenten, inclusief hun studie. De geïntegreerde agenda kunnen studenten synchroniseren met SIN-Online, zodat automatisch colleges en werkgroepen in je agenda verschijnen, inclusief de roosterwijzigingen.

Documenten delen

Ook nieuw is de Skydrive, een platform waar je documenten kunt opslaan en delen. Je kunt in 24EUR7 per document aangeven of je die wilt delen met vrienden, of bijvoorbeeld met alle studenten uit je werkgroep. Elke student heeft maximaal 25 GB aan ruimte, dat is 250 keer zoveel als nu het geval is. Momenteel kunnen studenten ook data opslaan – al weten velen dat niet. Er maken slechts vijfhonderd studenten gebruik van de opslagserver. Een ander extraatje voor studenten is dat ze gratis gebruik kunnen maken van Word, Excel, Powerpoint en OneNote (kladblok).

Zwevende data

In de nieuwe situatie zweven alle data van EUR-studenten in een gesloten omgeving op servers van Microsoft. Deze servers staan in Europa, maar projectleider Paul van den Braken weet niet waar. “Juist voor de veiligheid vertelt Microsoft niet waar de data worden opgeslagen, dat kan in Amsterdam, in Dublin of in beide steden zijn.”

Reputatieschade

Hij is niet bang dat er iets misgaat met de gegevens, omdat 24EUR7 voldoet aan alle (strenge) eisen die in Europa aan een veilige IT-omgeving worden gesteld. Bovendien kunnen studenten voor alle functionaliteiten aangeven met wie ze die willen delen. Zo kunnen ze hun account in meer of mindere mate afschermen. Ook zegt Van den Braken dat Microsoft als beheerder van de cloud een reputatie hoog te houden heeft. “Als er iets misgaat, kan het bedrijf een hoop verliezen.”

Migratie

In het laatste weekend van februari gaan alle mailaccounts over naar 24EUR7. Studenten hoeven daar niets voor te doen. Studenten die hun EUR-mail hebben doorgeschakeld naar een privémailadres zullen waarschijnlijk niets van de migratie merken. Wie toch problemen ondervindt, of vragen heeft, kan kijken op de website of contact opnemen met de ICT-helpdesk van de eigen faculteit. LJ