Er komt een protestweek tegen de plannen van staatssecretaris Zijlstra. Van 19 tot en met 23 maart organiseren de Landelijke Studenten Vakbond en zijn lidbonden allerlei acties.

Als het een succes wordt, volgt er misschien een landelijke demonstratie. “We hebben de afgelopen tijd gemerkt dat de actiebereidheid onder studenten groeit”, zegt LSVb-voorzitter Pascal ten Have.

Schok

“Het gaat niet alleen om het verlies van de basisbeurs in de masteropleiding, maar ook om het inkorten van het ov-recht en de bezuinigingen op de aanvullende beurs. Het is voor studenten een grote schok dat al deze maatregelen tegelijk worden ingevoerd. Ze verliezen bovendien het overzicht over wat de plannen precies voor hen betekenen.”

Veel brieven

De LSVb gaat lokale afdelingen helpen bij het opzetten van acties in allerlei steden. Zo is er een initiatief om staatsecretaris Zijlstra en Tweede Kamerleden zoveel mogelijk brieven te sturen over de problemen die de voorgenomen maatregelen opleveren. Over de precieze invulling van de actieweek wordt nog overlegd, zegt Ten Have.

April

De studenten trekken voorlopig nog niet naar het Malieveld, zoals vorig jaar januari. “We willen eerst zien of dit een succes wordt. Misschien komt het ervan in april, als er in de Tweede Kamer wordt gestemd over het wetsvoorstel ‘studeren is investeren’.

ISO

Sebastiaan Hameleers van het Interstedelijk Studenten Overleg laat weten de acties van de LSVb te steunen. “Wij gaan zelf ook iets doen met onze achterban, maar we laten nog weten waar en wanneer dat gaat plaatsvinden.” HOP