Vanwege de kou kunnen de heipalen voor de trap en de keermuur in de Institutenlaan nu niet worden aangebracht. Dit komt door het gebruik van beton en grout (mengsel van cement en water) bij het heisysteem.

Ook de werkzaamheden van de parkeergarage liggen momenteel stil vanwege de lage temperaturen. Het gaat nu om zo’n 3 dagen. Het uitgangspunt voor onwerkbaar weer is een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius. De afgelopen maanden werd dat punt niet bereikt, dus de huidige vorstperiode leidt (nu nog) niet tot structurele planningsproblemen.

Verder wordt momenteel het woonrijpmaken van deelplan Institutenlaan en het Campushart voorbereid zodat medio 2012 de uitvoering hiervan kan starten.

EvdE