Er moet iets veranderen bij de Erasmus School of Law. De slechte rendementen en een structurele vermindering van de Rijksbijdrage vanaf 2015 verplichten de faculteit tot het nemen van maatregelen. Daarom ligt er nu een reorganisatieplan.

Half januari zijn de medewerkers door decaan Maarten Kroeze op de hoogte gesteld van de plannen. De officiële boodschap luidt dat door de reorganisatie voor 24 fte ‘fricties worden voorzien’. Dat betekent volgens Kroeze dat sommige docenten hun koers zullen moeten verleggen. “Zij verhuizen bijvoorbeeld van de ene sectie naar een andere.” Voor 10 van de in totaal 250 fte is er vanaf 1 januari 2016 geen ruimte meer bij ESL.

Rendementen omhoog

De grootste verandering gaat plaatsvinden binnen het onderwijs, zodat de rendementen omhoog gaan en daardoor de inkomsten van de faculteit worden versterkt.

Bij de ESL liggen de rendementen al jaren te laag: slechts 20 procent van de studenten haalt na vier jaar de bachelor en 50 procent is na zeven jaar nog niet afgestudeerd. ESL bungelt hiermee onderaan de ranglijsten. Zolang rechtenstudenten geen diploma halen – bachelor of master -, krijgt de faculteit geen bijdrage vanuit het Rijk. Wanneer de overheid ook de structurele toelage vermindert, wordt de noodzaak tot verandering alsmaar groter.

Tutorgroepen

Het onderwijs wordt kleinschaliger en er gaat gewerkt worden met probleemgestuurd onderwijs, net als bij de sociale faculteit. Werkcolleges gaan verdwijnen en in plaats daarvan komen er tutorgroepen; De tutor begeleidt de studenten bij het probleemgestuurd onderwijs. Hij voert dus geen onderzoek uit, zoals een docent wel doet.

Onderzoek

Ook het onderzoek zal aan verandering onderhevig zijn. ESL wil dit gaan bundelen in drie speerpunten, die aansluiten bij de nationale en internationale speerpunten voor onderzoekssubsidies. Daarnaast komen er meer promotieplaatsen beschikbaar bij de rechtenfaculteit.

Aannames

Universitair docent Pieter Kleve noemt het desgevraagd verontrustend dat het plan is gebaseerd op aannames. “Er kan tot 2016 nog zoveel veranderen, maar tegen die tijd zitten de bestuurders van nu niet meer op dezelfde stoel.” Kleve is bang dat er dan gewoon weer een nieuw plan op tafel komt. Uiterlijk 1 januari 2013 is er meer duidelijkheid over het verdwijnen van functies.

Te bereiken doelen ESL 2016

–    700 instroom

–    55% BA studierendement

–    90% doorstroming naar master

EvE