‘You must stop’. Met die woorden probeerde Henk Schmidt op 13 augustus 2009 Tariq Ramadam ervan te overtuigen te stoppen met zijn werk voor het door de Iraanse overheid gefinancierde Press TV. Dat bleek uit de getuigenverklaring die de rector magnificus maandagmiddag aflegde bij de rechtbank in Rotterdam.

Duidelijk moest worden wat er in het telefoongesprek, dat vooraf ging aan het ontslag van Ramadan door de gemeente, precies is besproken. De islamoloog eist in de civiele zaak betaling van gedorven inkomsten en eerherstel van de universiteit.

“Voordat ik op de inhoud van het telefoongesprek inga, wil ik eerst iets vertellen over het onderscheid tussen enerzijds de decaan en anderzijds het College van Bestuur en College van Promoties” zo begon Schmidt zijn verklaring. Hij was immers decaan van de Sociale Faculteit tijdens alle trammelant rond Ramadan. Een decaan spreekt werknemers erop aan wanneer zij zich op een manier gedragen die schadelijk zou kunnen zijn voor de universiteit. In dit geval de werkzaamheden van Ramadan voor de Iraanse Press TV. Het College van Bestuur en College van Promoties gaat over benoeming en ontslag van werknemers. Daar had Schmidt in zijn rol als decaan niets over te zeggen. Hij kon wel een dienstbevel geven. En dat heeft de voormalig decaan ook gedaan. “You must stop. You must distance yourself from Press TV” zou hij gezegd hebben tegen Ramadan die ten tijde van het telefoongesprek op vakantie was.

Tijdens het bewuste telefoongesprek, dat naar het schijnt voor 80 procent door Ramadan werd gevoerd, gaf de islamoloog aan dat hij na zijn vakantie, drie weken later, een besluit zou nemen. Schmidt zei dat deze beslissing niet zo lang kon wachten en dat hij binnen een paar dagen antwoord nodig had. Vervolgens, na een gesprek van 8 a 9 minuten, kwam er een paar uur later een persbericht binnen bij (o.a.) de EUR: de beslissing zou Ramadan pas na zijn vakantie nemen. Schmidt zegt hierover verbaasd te zijn. Op de vraag waarom drie weken eigenlijk te lang is voor een dergelijk besluit, antwoordde de oud FSW-decaan: “De maatschappelijke onrust, die zelfs leidde tot vragen in de Tweede Kamer, een gemeente Rotterdam die zeer onrustig is en de vrees voor reputatieschade van de EUR, maakten een periode van drie weken bedenktijd onacceptabel.” Schmidt en collega’s hebben meerdere keren geprobeerd opnieuw contact te leggen met Ramadan. Tevergeefs.

Na de verklaring van Henk Schmidt nam Borg van Nijnatten, programmamanager op de EUR, plaats op de getuigenstoel. Hij zat tijdens het telefoongesprek op 13 augustus 2009 in dezelfde ruimte en heeft het gesprek –zij het van een zijde- gehoord. De speaker deed het op dat moment niet, dus de reactie van Ramadan is hem slechts in een nabespreking ter ore gekomen. Nijnatten verklaarde dat –mede vanwege de grote onrust op dat moment in Teheran- de werkzaamheden voor Iraanse TV niet getolereerd konden worden. Dat er een termijn is genoemd waarin Ramadan een reactie moest geven, bevestigde Nijnatten, maar hij kon zich niet herinneren welke dat was.

Ramadan, die ook aanwezig was tijdens de zitting, kon de zitting volgen doordat een tolk hem toefluisterde wat er verteld werd. Zelf kwam hij overigens niet aan het woord. De zaak wordt nu twee weken pro forma aangehouden. De advocaten van beide partijen –Ramadan en de EUR- gaan zich beraden. Vraag is namelijk of er een contra-enquête komt waarin Ramadan een verklaring zal afleggen. Dat wordt over twee weken bekend.