Het bedrijfsleven blijft erbij: de ene studie is de andere niet. De overheid zou belangrijke opleidingen moeten steunen, en andere moeten afremmen.

Investering

De komende jaren wil het bedrijfsleven anderhalf miljard euro investeren in de kenniseconomie, maar daar moet wel iets tegenover staan. Ze wil snel tot zaken komen met het ministerie, dat op zijn beurt ruim twee miljard heeft gereserveerd voor het innovatiebeleid.

Brief

Er is een brief gestuurd aan minister Verhagen van Innovatie. Daarin staat dat onderwijs en wetenschap zich meer naar de wensen van ondernemingen zouden moeten voegen. “We kunnen het ons niet permitteren om er vanuit te gaan dat iedere opleiding dezelfde bijdrage levert aan de arbeidsmarkt en welvaart. Technische opleidingen dienen een voorkeursbehandeling te krijgen boven andere opleidingen.” Er worden overigens geen voorbeelden genoemd van de minder belangrijke studies.

Baangarantie

In een reactie op de brief schrijft minister Verhagen van Innovatie dat meer jongeren enthousiast gemaakt moeten worden voor technisch onderwijs, “bijvoorbeeld door het geven van baangaranties aan jongeren die definitief voor deze sectoren kiezen”.

In februari zouden de eerste knopen al moeten worden doorgehakt, vinden de bedrijven.

HOP