Duitsland is niet van plan om Nederland te compenseren voor de Duitse studenten die hier hun opleiding volgen. De oosterburen willen alleen in Europees verband afspraken maken. Dat schrijft het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).

Staatssecretaris Zijlstra ziet een gevaar in een “ongebreidelde toename” van buitenlandse studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. Bij de werving van studenten uit andere EU-landen zou het uitsluitend om kwaliteit van het onderwijs moeten draaien, en niet om studentenaantallen.

Zijlstra kan de Duitse studenten echter niet tegenhouden vanwege het vrije verkeer van burgers in de Europese Unie. Duitsers moeten in Nederland tegen dezelfde voorwaarden kunnen studeren als Nederlanders. Toch hoopt Zijlstra dat hij met Duitsland afspraken kan maken over een verrekensysteem. Duitsland zou dan de kosten voor de eigen studenten moeten dragen.

Vergeet het maar

Dat laatste kan hij voorlopig wel vergeten, zegt parlementair staatssecretaris Helge Braun, de vertegenwoordiger van de Duitse minister van Onderwijs in de Bundestag. Op de nieuwssite EurActiv.de zegt hij alleen op Europees niveau te willen praten over zo’n verrekensysteem, al druist het eigenlijk in tegen de Europese gedachte dat EU-burgers mobieler zouden moeten worden.

Verder haalt hij de schouders erover op. Uiteindelijk komen er meer studenten uit andere EU-landen naar Duitsland toe dan dat er Duitsers over de landsgrenzen gaan studeren. Dus zo’n systeem zou Duitsland alleen maar geld opleveren. Begrip voor de Nederlandse situatie heeft hij wel, maar over bilaterale afspraken wil hij niet praten. HOP