Studieverenigingen die boeken verkopen aan hun leden, mogen voortaan alleen 10 procent korting geven op Nederlandstalige boeken als ze een collectieve bestelling plaatsen. Op basis van een schatting boeken bestellen en doorverkopen mag dus niet meer.

Hoe gaat het nu?

Studieverenigingen op de Erasmus Universiteit verkopen hun boeken vrijwel allemaal met 10 procent korting. De meeste verenigingen gaan als volgt te werk: samen met de studystore op de campus maken zij op basis van het aantal verkochte boeken van afgelopen jaar en het aantal nieuwe studenten een inschatting van de benodigde aantallen.

Als tijdens de verkoop blijkt dat de vereniging te weinig boeken heeft ingekocht, levert studystore extra exemplaren om het tekort aan te vullen. Een boekenoverschot kan zonder problemen worden teruggeven.

Wat gaat er veranderen?

Het Commissariaat van de Media heeft nu beslist dat er in deze situatie sprake is van doorverkopen aan de leden en dat mag niet. Studieverenigingen mogen Nederlandstalige boeken alleen met korting verkopen als zij vooraf een collectieve bestelling hebben geplaatst. Kortom, studenten moeten vooraf hun order plaatsen – bijvoorbeeld via de webshop -, zodat die vereniging exact weet hoeveel boeken nodig zijn.

Wat als een student te laat is met bestellen?

Studenten die te laat intekenen, krijgen geen korting. Tenzij de vereniging een tweede ‘collectieve bestelling’ kan plaatsen bij studystore. Nog onduidelijk is wat het Commissariaat van de Media verstaat onder een ‘collectieve bestelling’. Moeten dat minimaal tien aanvragen, of twintig of vijftig zijn?

Studenten die de 10 procent korting mislopen kunnen als individuele klant overigens wel 5 procent korting krijgen als zij twee of meer Nederlandstalige studieboeken aanschaffen. Deze regel geldt bij alle boekhandels in Nederland.

Wanneer gaat het Commissariaat van de Media de regels strenger toepassen?

Per direct. De wet op de verkoop van studieboeken verandert niet, maar het Commissariaat wil de regels nog eens duidelijk onder de aandacht brengen. De studieverenigingen en studystore krijgen de tijd om hun werkwijze aan te passen. “Hopelijk lukt dat voor de tweede boekverkoop van het jaar”, zegt Jos Wennekes, account manager bij studystore. Hij zal de studieverenigingen van de EUR uitnodigen om te bespreken of de manier van werken aangepast moet worden en zo ja, op welke manier.

Waarschijnlijk zal studystore op basis van schattingen zorgen voor voldoende boeken op voorraad, zodat verenigingen direct kunnen leveren als bekend is hoeveel exemplaren zij exact nodig hebben. LJ