Van de universitaire studenten weet 95 procent dat het kabinet de langstudeermaatregel wil invoeren en van de hbo-studenten is 83 procent daarvan op de hoogte.

Dat schrijft staatssecretaris Zijlstra in antwoord op kamervragen van de PvdA. Studenten worden volgens hem goed geïnformeerd over zaken die financiële gevolgen voor hen kunnen hebben. Zo heeft DUO hun een brief gestuurd over de langstudeermaatregel, maar ook over de strengere controles op fraude met de uitwonendenbeurs en over de invoering van het sociaal leenstelsel in de masterfase.

Peiling

Nu al laat hij de Tweede Kamer weten dat het leeuwendeel van de studenten weet wat de langstudeermaatregel inhoudt. Dat blijkt uit een enquête die in november is gehouden en waarin de bekendheid van andere studiemaatregelen werd gepeild. Het definitieve rapport komt in januari beschikbaar. HOP