Leidse, Delftse en Rotterdamse studentenorganisaties ondersteunen het voornemen tot intensieve samenwerking tussen de drie universiteiten. Maar de identiteit van het onderwijs en de organisatie moet daarbij niet uit het oog verloren worden.

Dat stellen de studenten in een gezamenlijk opgestelde notitie die op 5 december gepubliceerd is. Het zou zonde zijn als samenwerking de unieke profielen teniet zou doen, zeggen ze. Elke universiteit moet ook in de toekomst zijn sterke kanten kunnen bewaren.

Fusie niet uitgesloten

De ‘aandachtspunten’ zijn geformuleerd door de studentenraad van Delft en de studentengeledingen van de universiteitsraden in Leiden en Rotterdam. Ze hebben betrekking op het plan om meer te gaan samenwerken, een voornemen waarbij een fusie op termijn niet uitgesloten wordt.

Transparantie

Uit een grootschalige enquête onder studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit bleek begin december dat 57 procent een fusie niet ziet zitten. Vooral de manier waarop de samenwerkingsonderhandelingen gevoerd worden, bleek veel respondenten niet aan te staan. De studenten pleiten nu dan ook voor meer transparantie.

Algemene kansen

Vanwege het ‘voorlopig ontbreken van een concrete samenwerkingsvorm’ handelt het document over ‘algemene kansen en gevaren’. “De in dit document besloten aandachtspunten en suggesties dienen te worden bezien in het licht van onze constructieve houding ten opzichte van de samenwerkingsplannen. Uiteraard blijven wij het proces echter kritisch volgen en benadrukken dat er met het oog op het eindresultaat, wat betreft ondergetekenden, nog geen enkel licht op groen staat.” GM