Een meevaller voor studenten die lenen bij DUO: het rentepercentage over hun studielening daalt na de jaarwisseling van 1,5 naar 1,39. Dat is de laagste rentestand sinds 1992.

Wie leent bij DUO, betaalt daarover al tijdens de studie rente. Hoe hoog die is, wordt ieder jaar vastgesteld. In 2011 was de rente al relatief laag: 1,5 procent. Ter vergelijking: in 2001 bedroeg het percentage nog 5,18 en in 2008 was het 4,17.

Hoe wordt rente bepaald?

Het rentepercentage voor afgestudeerden geldt telkens voor een periode van vijf jaar. Het wordt vastgezet in het kalenderjaar na afstuderen. Wie in 2011 afstudeerde, betaalt vanaf 1 januari 2012 dus vijf jaar lang 1,39 procent rente over zijn schuld. In 2017 wordt dat percentage voor hen opnieuw bepaald.

Jokerjaren

Overigens kunnen aflossers het terugbetalen van hun schuld vanaf 2012 tijdelijk stopzetten. Ze krijgen daartoe vijf zogenaamde ‘jokerjaren’ (zestig maanden) die ze in periodes van minimaal drie maanden kunnen inzetten. De rente loopt in die tijd wel gewoon door en de maximale terugbetalingstermijn wordt verlengd met het aantal opgenomen jokermaanden.

Kwart studenten leent

De gemiddelde studieschuld van aflossers die in 2010 startten met afbetalen, bedroeg 14.657 euro. Voor de huidige generatie – een kwart van de studenten leent – wordt dat naar schatting 15.360 euro.

Rekenhulp

Wie wil weten hoeveel geld hij in de toekomst zal moeten aflossen, kan dat onder meer berekenen met de ‘studieleenwijzer’ van het Nibud of op watkostmijnstudieschuld.nl. HOP