Studenten gingen op 29 november in debat met Antoinette Laan, wethouder sport en recreatie, kunst en cultuur. Geld blijft het grootste probleem.

Cultuur is een breed begrip, maar volgens Frederieke Hoitink, coördinator van Studium Generale en Erasmus Cultuur, ging het bij het debat vooral om de vraag of er voldoende mogelijkheden aan studenten worden geboden: “Er werd besproken hoe de gemeente Rotterdam studenten meer mogelijkheden kan bieden om actief deel te nemen aan de culturele sector of studenten meer zichtbaar te laten zijn in de stad”.

Geen poppodium

Volgens Hoitink was de sfeer prettig, hoewel de wethouder een sterke mening heeft en dat ook zeker liet blijken: “Als studenten hun mening gaven, wilde wethouder Laan weten waarom ze dat dan vonden. Niet alle studenten hadden hier meteen een pasklaar antwoord op.”

Een poppodium in Rotterdam bleek een belangrijk discussiepunt. Hoitink: “Veel studenten vroegen om een poppodium in Rotterdam, waarop de wethouder simpelweg zei dat daar momenteel geen budget voor was. Einde discussie.”

Geen beperkingen

Geld blijft een moeilijk onderwerp, benadrukt Liesbeth Levy, hoofd van De Unie in Debat en initiatiefnemer van Rdam Elixer. Volgens haar is het gewilde poppodium simpelweg niet te realiseren, maar het blijft belangrijk te weten dat dit iets is wat studenten graag willen. “We moeten denken in oplossingen, niet in beperkingen. Een groot poppodium is dan wel niet haalbaar, maar met creatieve en innovatieve inbreng van studenten zijn er ook andere mogelijkheden te bedenken.”

Mix van culturele ingrediënten

Levy legt uit hoe dit debat tot stand is gekomen: “In 2008 is een motie ingediend die streeft naar meer burgerparticipatie in de verdeling van het cultuurbudget. Rdam Elixer is daarom begonnen met gesprekken op de Erasmus Universiteit en Hogescholen, om de wensen van studenten daarna te bespreken in het slotdebat.”

Overigens was dit niet écht een ‘slotdebat’, omdat de organisatie streeft naar een ‘ungoing dialogue’ tussen de studenten en de gemeente: “Samen met studenten kijken we hoe alle culturele mogelijkheden die de stad Rotterdam biedt het beste gemixt kunnen worden, vandaar ook onze naam: Elixer.” IS