De brandweer hield op 10 november een steekproef van de brandveiligheid van veertig particuliere studentenhuizen in Kralingen. De resultaten zijn bekend, en laten zien dat er een kwaliteitsverschil bestaat tussen huizen van particulieren en woningcorporaties.

Het team Brandveilig Leven van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond die de steekproeven heeft uitgevoerd, vindt dat er grote verschillen zijn: ‘Over het algemeen hebben huizen van woningcorporaties meer en betere brandveiligheidsvoorzieningen. Particuliere huizen zijn vaak rommeliger en slechter onderhouden.’

In bijna alle panden was het te rommelig, en dit beperkt de vluchtmogelijkheden in geval van brand, waarschuwt het team.

Hoe werkt de brandblusser?

Ook geeft de woordvoerder van de brandweer aan dat studenten slecht voorgelicht zijn: ‘Ze weten bijvoorbeeld niet hoe een brandblusser werkt of hoe ze brandveiligheidsvoorzieningen moeten onderhouden. Rookmelders doen het vaak niet, of hangen op de verkeerde plekken.’

De precieze resultaten van het onderzoek worden eind december bekend gemaakt, en dan wordt ook een plan van aanpak opgesteld om veiligheidsbewustzijn van studenten te verbeteren.

Een blik op de toekomst

Met deze steekproef wil de brandweer een basis leggen voor meer brandpreventie gericht op studenten in 2012: ‘Ons doel is om de studentendoelgroep beter te benaderen om ze in te lichten over brandgevaar en zo de veiligheid te bevorderen. Als we studenten nu bewust maken van brandveiligheid, kunnen ze dit in de toekomst doorgeven aan eventuele huisgenoten, partners of kinderen.’ IS

Met deze tips kun je de brandveiligheid in je studentenhuis verbeteren.