Bij drie op de tien studenten gaat wel eens iets mis bij het doorgeven van een verhuizing, het aanvragen van studiefinanciering of het vervangen van een defecte ov-kaart. En die problemen blijken niet snel op te lossen.

Dat meldt actualiteitenrubriek EenVandaag op grond van een peiling onder tweeduizend studenten. Bijna één op de acht studenten is wel eens tijdelijk studiefinanciering misgelopen, bijvoorbeeld doordat het adres in de gemeentelijke basisadministratie niet overeenkwam met de gegevens in de systemen van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Klagen

Studenten moeten zelf zorgen dat hun gegevens kloppen, maar volgens EenVandaag is het niet gemakkelijk om eventuele administratieve fouten op te lossen. Studenten klagen bijvoorbeeld dat DUO bij twijfel brieven stuurt naar het oude adres van de student, en niet naar het nieuwe, waardoor ze niet op tijd merken dat er iets mis is.

Opdraaien voor reiskosten

Eén op de zeven studenten moet wel eens opdraaien voor reiskosten terwijl hun ov-chipkaart die had moeten dekken, bijvoorbeeld doordat een defecte kaart pas na weken of maanden wordt vervangen.

Liever één studentenloket

Volgens zo’n vier op de tien studenten zijn de websites van DUO (die doorverwijst naar de oude IB-Groep website) en Studielink slecht. Via die sites moeten studenten hun gegevens beheren en wijzigingen doorgeven. Bijna tachtig procent van de studenten zou zijn zaken het liefst bij één centraal studentenloket regelen.

Jongerenpanel ondervraagd

Voor de peiling ondervroeg EenVandaag studenten in haar jongerenpanel en leden van LSVb en ISO over hun ervaringen met Studielink en DUO. HOP