Eerstejaarsstudenten aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) hebben zich niet laten afschrikken door de pilot die ze verplicht alle punten in één jaar te halen. Dat stelt Gerard Baars, onderzoeker van het Risbo, naar aanleiding van een eerste evaluatie.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

“Bij de huidige eerstejaarsstudenten van de sociale faculteit heeft de pilot met het jaarklassensysteem weinig invloed gehad op hun studiekeuze. Wel zien we dat de instroom bij de FSW-opleidingen lager is dan vorig jaar. Bij Bestuurskunde en Sociologie nam de instroom in 2009 en 2010 toe en deze is nu ongeveer gelijk aan het niveau van 2008. De studenten die zich na vooraanmelding terugtrokken, gaven aan dat het daarbij om andere redenen ging dan ‘Nominaal = Normaal’. We weten helaas niet of er studenten zijn die zich überhaupt niet hebben aangemeld vanwege het jaarklassensysteem. Deze groep is helaas niet te traceren.”

Maar er zijn minder aanmeldingen dan de afgelopen twee jaar?

“De instroom is lager, maar we weten niet hoe soortgelijke opleidingen aan andere Nederlandse universiteiten ervoor staan. Het kan best dat die ook een daling te verwerken hebben gekregen. Deze gegevens komen echter pas begin 2012 beschikbaar, dus we gaan dit nog uitzoeken.”

Wisten de eerstejaars dat ze te maken zouden krijgen met de pilot?

“Ongeveer de helft van de huidige eerstejaarsstudenten heeft aangegeven dat zij voor definitieve inschrijving op de hoogte was van ‘Nominaal = Normaal’. Dit geldt ook voor de vooraanmelders die zich uiteindelijk niet hebben ingeschreven. Maar een ruime meerderheid heeft het niet laten meespelen in de studiekeuze. Slechts een enkele vooraanmelder, die zich uiteindelijk niet definitief heeft ingeschreven, geeft aan dat ‘Nominaal = Normaal’ hiervoor de reden is.”

Kan het zijn dat het voor sommige studenten juist een trekpleister is geweest?

“De doelstelling is om de studievoortgang van studenten te verbeteren. In het voorjaar van 2012 gaan we voorspellen in hoeverre dit doel bereikt wordt. Als zal blijken dat we hierin slagen, dan zou de EUR zich op dit vlak kunnen onderscheiden van andere universiteiten.” GM