De Erasmus School of Law (ESL) stapt komend collegejaar af van de numerus fixus, ondanks de start van het nieuwe intensieve onderwijs. Voor criminologie blijft de fixus gehandhaafd.

De afgelopen jaren hanteerde ESL een numerus fixus, omdat alle Nederlandse rechtenfaculteiten dit zouden invoeren. Voor studenten zou een numerus fixus – een maximum aantal studieplaatsen – dan geen rol meer spelen bij de keuze voor een universiteit. ESL is hier een voorstander van, mits alle universiteiten meedoen.

Dat bleek uiteindelijk niet het geval; niet alle decanen voerden de numerus fixus in. Door de slechtere concurrentiepositie heeft ESL waarschijnlijk minder studenten getrokken. Feit is in ieder geval dat de fixus in de afgelopen jaren net wel, of net niet werd gehaald in Rotterdam, waardoor het niet kon dienen als selectiecriterium, waarvoor het bedoeld is.

Gewaagd

Met dit gegeven in zijn achterhoofd wil decaan Maarten Kroeze daarom de numerus fixus afschaffen. De faculteitsraad stemde 17 november in met dit plan. Gewaagd, want in september start het intensieve onderwijsprogramma waarin groepjes van tien studenten aan de gang gaan met case-based learning. Een teveel aan studenten zou het programma in de war kunnen schoppen.

Geen extra drempel

Hier heeft Kroeze goed over nagedacht, maar hij verwacht geen hausse aan eerstejaars als de fixus wordt opgeheven. Hij baseert zich op de afgelopen instroomcijfers op de sociale faculteit, waar een pilot loopt met kleinschalig onderwijs. Daar hebben zich aanzienlijk minder eerstejaars gemeld. Kroeze verwacht dat dit ook zal gebeuren op zijn faculteit, en wil daarom niet nog een drempel – de numerus fixus – opwerpen.

Studenten weigeren

Kroeze rekent voor komend studiejaar op zo’n 700 tot 750 studenten. Daar wordt het nieuwe onderwijssysteem op afgestemd. “Als het er meer worden, moeten we óf studenten weigeren, of we moeten roeien met de riemen die we hebben.” Dat laatste kan betekenen dat de groepjes niet zullen bestaan uit tien, maar uit elf of twaalf studenten.

Nadeel

Een nadeel van geen fixus hebben, is dat studenten zich tot 1 oktober kunnen aanmelden. In verband met het nieuwe systeem is dat niet handig, omdat studenten dan een belangrijk deel van de lesstof missen. Kroeze wil dit voorkomen door de studenten sterk te ontmoedigen om pas zo laat in te stromen. En misschien wil hij zelfs alleen nieuwe studenten toelaten die op 1 september in de collegebanken zitten. LJ