Een arts-onderzoeker van het UMC St. Radboud in Nijmegen heeft mogelijk wetenschappelijke data vervalst. Hij heeft ontslag genomen. Een commissie stelt nader onderzoek in.

Een woordvoerder van het UMC bevestigt een bericht daarover op NRC.nl. Het gaat om een senior-onderzoeker die meewerkte aan een onderzoek naar pijndetectie, dat in verschillende ziekenhuizen wordt uitgevoerd. De data die de man verzamelde zijn oncontroleerbaar en mogelijk onjuist. Op de dataformulieren ontbreekt de handtekening van een tweede, onafhankelijke arts.

Klokkenluider

Frans Corstens, decaan van het ziekenhuis, zegt tegen NRC dat ontslag niet aan de orde was geweest “als het enkel zou gaan om slordigheden”. Een promovendus zou eind september aan de bel hebben getrokken over het handelen van de onderzoeker. Nadat deze op het matje was geroepen, diende hij zijn ontslag in. De man zou zich ook hebben teruggetrokken uit landelijke commissies waarvan hij deel uitmaakte namens het ziekenhuis.

Onderzoek

Het UMC heeft een commissie ingesteld die eerdere wetenschappelijke publicaties onder de loep neemt waaraan de onderzoeker meewerkte. Het verslag wordt voor het eind van het jaar verwacht. Het ziekenhuis zou de zaak niet naar buiten hebben gebracht omdat het pijnonderzoek na verwijdering van de data in kwestie kon doorgaan. Ook patiënten zouden niet onder de ‘onregelmatigheden’ hebben geleden. HOP