Pas als studenten op grote schaal ghostwriters gaan inhuren om hun scriptie te schrijven, zal het openbaar ministerie in actie komen, verwacht staatssecretaris Zijlstra. Voorlopig kunnen instellingen fraudegevallen zelf wel aan.

Op allerlei sites bieden mensen zich aan om tegen een vergoeding een scriptie te schrijven en vragen studenten  om hulp bij hun afstudeerwerk. Zoals ‘Watie’ die wel al een scriptieopzet heeft en ook zelf wel de interviews voor zijn scriptie wil afnemen, maar die iemand zoekt die de vragen wil opstellen en de scriptie vervolgens wil schrijven. ‘Jeroen’ reageert: “Ik heb zelf destijds sociologie gestudeerd en ben nu beleidsmedewerker. Het lijkt me leuk om je te helpen en de vergoeding die je wil bieden is ook leuk meegenomen.”

Student schorsen

PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing wilde van staatssecretaris Zijlstra weten of hij ook vindt dat zulke praktijken niet door de beugel kunnen en wat hij eraan gaat doen. Die antwoordt dat studenten die hun scriptie door iemand anders laten schrijven kunnen worden geschorst door hun hogeschool of universiteit. Ook kan hun getuigschrift worden ingetrokken als ze worden betrapt.

Loopt niet spuigaten uit

Maar zolang het niet de spuigaten uitloopt, kunnen de instellingen het volgens Zijlstra zelf wel af. Pas als er sprake is van fraude “op grote en georganiseerde schaal”, die de goede naam van het Nederlandse hoger onderwijs in gevaar brengt, dan zou het openbaar ministerie nader onderzoek in kunnen stellen. Er is dan mogelijk sprake van “valsheid in geschrifte” of “oplichting/bedrog”. HOP