Faculteiten willen graag hun eigen ‘ASK Erasmus’: het online kanaal waar studenten vragen kunnen stellen. Medio 2012 moet elke faculteit – inclusief het ISS – haar eigen databank hebben.

De geneeskundefaculteit is vorige maand als pionier gestart met het implementeren van de databank. Lastigste punten: welke vragen en antwoorden horen in de facultaire databank en welke bij de centrale databank van het Erasmus Student Service Centre (ESSC)? En hoe organiseren we de administratieve organisatie aan de achterkant van het systeem?

De balie van het ESSC in het E-gebouw

Iedereen hetzelfde antwoord

ASK Erasmus van het ESSC is in juni 2010 online gegaan, de Engelse versie een jaar later. Doel van de kennisbank is dat studenten snel een antwoord krijgen op hun vraag, zonder te hoeven mailen, bellen of naar de servicebalie te komen. En dat iedereen hetzelfde antwoord krijgt op een bepaalde vraag. Dat laatste vindt Jos van Wollingen van het Shared Service Centre Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken, nog belangrijker met oog op de kwaliteit van de dienstverlening.

Eén grote kennisbank

Sinds ASK Erasmus online is, weten steeds meer studenten de vraagbank te vinden en komen er minder aan de balie. Nu het nut van ‘ASK’ bekend is, denken faculteiten er ook een hoop mee te kunnen winnen. De facultaire kennisbanken, die ‘ASK FSW’ of ‘ASK ISS’ gaan heten, gaan één grote kennisbank vormen met die van het ESSC.

Inhoud schoon houden

De kennisbanken vullen, en dit zorgvuldig met elkaar afstemmen, is de grootste klus in de komende maanden volgens Van Wollingen. “Het succes van ‘ASK’ staat of valt met de inhoud, dus die moet goed zijn.” Hoe nieuwe vragen en antwoorden kunnen worden afgestemd en toegevoegd; daar moeten nog richtlijnen voor komen, want de kennisbank moet wel goed en ‘schoon’ blijven.

Ook ASK voor medewerkers?

Inmiddels zijn de sociale en economische faculteit en instituut Beleid & Management Gezondheidszorg gestart met het inrichten van hun kennisbank. In januari volgen de andere faculteiten en het ISS. Vooralsnog kunnen alleen aankomende en zittende bachelor- en masterstudenten vragen stellen, maar in de toekomst zullen misschien ook studiekiezers en alumni, en zelfs medewerkers, via deze weg antwoord vinden op vragen. LJ

De meest gestelde vragen in de Nederlandstalige databank zijn:

  • Waar vind ik mijn boekenlijst, lesrooster en informatie over de vakken?
  • Waar stuur ik mijn plaatsingsbewijs naar toe?
  • Wanneer ontvang ik mijn collegekaart?