Alle wetenschappers van Erasmus School of Law gaan een dagje naar ‘de hei’ om te praten over de ‘psychosociale werkdruk’ en hoe die verlaagd kan worden.

Dit is het opvallendste resultaat in het rapport dat de faculteit met input van een klankbordgroep schreef naar aanleiding van het onderzoek eind vorig jaar van de Arbeidsinspectie. Van de 170 wetenschappelijke medewerkers hebben er 47 (28%) de vragenlijst van de Arbeidsinspectie geheel of gedeeltelijk ingevuld. Uit die enquêtes blijkt dat een derde last heeft van structurele stress, en nog eens een derde ervaart af en toe stress.

Hoge werkdruk herkennen

Behalve de heidag komt er in de nieuwe Resultaat & Ontwikkelingsgesprekken voor wetenschappers (voorheen functioneringsgesprekken), en in managementtrainingen meer aandacht voor werkdruk en hoe die te herkennen is. Ook komt er een richtlijn over hoeveel tijd het geven van onderwijs kost. Hoe lang duurt bijvoorbeeld het voorbereiden van een hoorcollege, of het nakijken van een tentamen? Aan de hand van deze gemiddelden kunnen docenten bepalen of ze teveel of te weinig tijd ter beschikking hebben voor hun onderwijstaken en kunnen dit eventueel met hun leidinggevende bespreken.

Tenslotte zijn er binnen de faculteit ook secties die de hoge werkdruk niet (als zodanig) herkennen. Zij kunnen daarom als goede voorbeeld dienen voor andere afdelingen. LJ