De slagingspercentages van eerstejaars rechtenstudenten zijn vorig studiejaar hard gegroeid. De nieuwe koers die de Erasmus School of Law (ESL) inzet, heeft dus al effect.

Van de studenten rechtsgeleerdheid – veruit de grootste groep binnen de faculteit – haalde 42 procent in één jaar alle 60 studiepunten en de taaltoets in vergelijking met ruim een kwart van de eerstejaars vorig jaar. Bij criminologie geldt een stijging van 37 naar 55 procent, bij fiscaal recht groeide het percentage zelfs van 14 naar 40 procent.

Bsa-cijfers ook verbeterd

Op basis van het Bindend Studieadvies is iets minder dan een derde na jaar één weggestuurd, terwijl dat eerder rond de 40 procent lag. De definitieve cijfers kunnen nog beter uitvallen, omdat sommige studenten hun negatieve bsa-advies met succes aanvechten.

Goed nieuws dus voor decaan Maarten Kroeze, want de maatregelen om studenten sneller te laten studeren blijken effectief. Wat was er ook alweer veranderd per 1 september 2010?

  • Groepen zijn gestroomlijnd: vwo’ers hebben samen onderwijs gevolgd, net als hbo’ers en studenten die elders hebben gestudeerd maar hun bsa niet hebben gehaald. Idee hierachter: studenten met dezelfde voorkennis studeren beter samen, en trekken zich aan elkaar op. Volgens onderwijsdecaan Suzan Stoter is dit de grootste reden van de stijgende slagingspercentages.
  • Het aantal herkansingen ging van drie naar twee, maar tegelijkertijd werd compensatoir toetsen in beperkte vorm ingevoerd. Dat betekende dat studenten maximaal twee vijven mochten compenseren met twee zevens, mits ze in totaal 60 studiepunten haalden in één jaar.
  • Dean’s list is ingevoerd: studenten die minimaal twee zevens per blok hebben gehaald, worden genoemd op de ESL-website. Vorig jaar waren dit 17 studenten, zij kregen op 23 september een certificaat.
  • Dean’s group: als groep ga je de ‘strijd aan’ met andere groepen. Kroeze denk dat juist het groepseffect sterk is, want studenten helpen elkaar en trekken zich aan de betere mensen op. De twee beste groepen van vorig jaar kregen een dinerbon als beloning.
  • De faculteit heeft haar nieuwe studenten expliciet op het hart gedrukt om alles in het eerste jaar te halen, met een B1-certificaat als beloning. Volgens Kroeze waren studenten eerder teveel bezig met ambities na de studie, in plaats van tijdens.

Tenslotte denkt Kroeze dat ook de externe druk (de langstudeerboete) heeft meegespeeld. Hij verwacht dat deze positieve lijn zich zal voortzetten, omdat meer studenten zonder achterstand het tweede jaar in gaan. Bovendien wil de faculteit ook een Dean’s list invoeren in B2 als extra motivatie om ook het tweede jaar soepel te doorlopen. LJ