Dat hbo’ers en academici straks na hun afstuderen dezelfde titel mogen voeren, is een “onverdiend cadeautje” voor het hbo, vindt VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas.

Het verschil tussen hbo en wetenschappelijk onderwijs zou in de titels van afgestudeerden zichtbaar moeten blijven, zei het liberale kamerlid zojuist in de Tweede Kamer tijdens het debat over de ‘strategische agenda’ voor het hoger onderwijs.

Bachelor of Science

In de plannen van haar partijgenoot, staatssecretaris Halbe Zijlstra, staat het voornemen om het verschil in titulatuur te schrappen. Zowel hbo’ers als wo’ers zouden straks bachelors of Arts dan wel of Science kunnen worden.

Onderscheid blijft duidelijk

Het onderscheid tussen afgestudeerden van hogescholen en universiteiten zal volgens de staatssecretaris duidelijk blijven door de naam van de instelling waar ze zijn afgestudeerd: een hogeschool is geen ‘university’ maar een ‘university of applied sciences’.

´Lat moet juist omhoog´

Maar Lucas noemt de gelijkschakeling “te ambitieus”. Ze vindt het belangrijk dat het onderscheid tussen hbo en wo niet vervaagt. “De lat moet juist omhoog.” Ze vraagt de staatssecretaris met een voorstel te komen om het onderscheid te behouden.

Geldt niet voor alle opleidingen

Overigens zullen niet alle hbo’ers of Arts dan wel of Science op hun diploma krijgen. Alleen als de aanvulling bij de opleiding past – bijvoorbeeld als het in een bepaald beroep internationaal gebruikelijk is om of Arts dan wel of Science achter de titel te voeren – mogen hogescholen die termen toevoegen aan de gewone bachelortitel. Daarover moet kwaliteitsbewaker NVAO een oordeel vellen. HOP