Studenten moeten in de toekomst meer schulden maken om te kunnen studeren. Dat voorspelde premier Mark Rutte gisteren tijdens de algemene beschouwingen.

 

Het huidige kabinet schaft de basisbeurs voor masterstudenten af en vervangt die door een leenstelsel. Misschien dat zo’n leenstelsel later voor het hele hoger onderwijs wordt ingevoerd, zei de minister-president in de Tweede Kamer.

Opstapelende schulden

Hij kruiste de degens met Arie Slob van de ChristenUnie, die zich zorgen maakt over de hoge studieleningen. We moeten het studenten niet te makkelijk maken zichzelf in de schulden te steken, stelde hij. “Studenten kunnen nu heel makkelijk, bij wijze van spreken met één mailtje, bijlenen. Zo stapelen de schulden zich op.”

Samen met Jolande Sap van GroenLinks diende Slob een motie in. Zou het kabinet, in het licht van de stijgende studiekosten, de schuldenproblematiek onder studenten in kaart willen brengen?

Maar daar voelt de premier weinig voor. De eventuele schuldenproblematiek onder studenten wil hij niet associëren met de invoering van een leenstelsel, al is het maar omdat studenten hun leningen naar verwachting zullen aflossen zodra ze een goed salaris verdienen: “Lenen is, mits verantwoord, op zichzelf niet slecht.”

Leenstelsel

Het geld van het leenstelsel zal worden gebruikt voor de verbetering van het hoger onderwijs, aldus Rutte. “Dit kabinet zet nu een eerste stap door een sociaal leenstelsel in te voeren voor de masterfase.”

Slob was niet overtuigd. Het gaat hem juist om het verband tussen schulden en het leenstelsel, wierp hij tegen. Maar hij kreeg bij Rutte geen voet aan de grond. De premier wilde het leenstelsel “niet problematiseren”.

Er is nog niet over de motie gestemd, omdat de indieners hem nog enigszins willen aanpassen. Vermoedelijk wordt hij volgende week in stemming gebracht. HOP