Bijna één op de drie ondernemers kan zijn studieschuld niet aflossen. De zelfstandigen verdienen te weinig of hebben te veel aftrekposten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het kabinet wil ondernemerschap onder studenten stimuleren, maar daar kon wel eens een onverwacht prijskaartje aan hangen: ondernemers betalen minder vaak hun studieschuld terug dan anderen. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het CBS uitgezocht hoeveel hoogopgeleiden niet in staat zijn hun studieschuld terug te betalen. Deze groep verdient minder dan de vastgestelde inkomensgrens en hoeft dus voorlopig niet af te lossen.

Mensen met kinderen

Meer dan een kwart van alle afgestudeerden die te weinig verdienen, is tussen de 35 en 45 jaar oud. “Waarschijnlijk zijn dit in veel gevallen mensen met kinderen”, aldus het CBS. “De alleenstaande ouder of één van de partners werkt (tijdelijk) minder of helemaal niet om voor de kinderen te zorgen.”

Onder de inkomensgrens

Er is nogal een onderscheid tussen alleenstaanden en gehuwden of samenwonenden. Van de alleenstaande hbo’ers verdient achttien procent te weinig. Onder academici is dat 21 procent. Een verklaring hiervoor is dat alleenstaanden vaker zelfstandigen zijn, aldus het CBS. Slechts vijf procent van de gehuwde en samenwonende hoogopgeleiden zit onder de inkomensgrens. Die is in 2010 gesteld op 15.695 euro voor alleenstaanden en 19.482 euro voor samenwonenden of gehuwden. Wie meer verdient, moet aflossen. HOP