Is vrijspraak Wilders terecht?

Na meer dan een jaar is er vandaag, 23 juni, een uitspraak gedaan in de zaak Geert Wilders. De PVV-leider is vrijgesproken van zowel groepsbeledigingen, als het aanzetten tot haat en discriminatie tegen niet-westerse allochtonen. Kortom, een volledige vrijspraak. Terecht of onterecht volgens EUR-studenten?

Felumee Noordpool, eerstejaars studente Gezondheidswetenschappen

“Het feit dat Wilders volledig is vrijgesproken lijkt op een vrijbrief voor Geert Wilders om in de toekomst meer van dit soort uitspraken te doen. Als er geen sancties of straffen op worden gelegd, kan het alleen maar erger worden. Persoonlijk hoopte ik dat Wilders als politicus dit soort uitspraken niet meer zou mogen doen. Ik vind het niet passen bij zijn positie.

In Suriname, waar ik vandaan kom, is er respect voor alle godsdiensten en nationaliteiten. Hier worden geen anti-islam uitspraken gedaan. Ik vind het dan ook terecht dat Wilders werd aangeklaagd. Dat de aanklagers nu misschien verdere stappen willen nemen vind ik niet perse nodig, het proces heeft al zoveel tijd gekost.”

Dennis Veldkamp, eerstejaars student Psychologie

“Ik heb niet het volledige proces gevolgd, maar wat ik ervan heb gezien leek op een poppenkast. Dit komt natuurlijk ook doordat het op tv wordt uitgezonden en iedereen het kan volgen. Moszkowicz grijpt het aan als een publiciteitsstunt door met name op de fouten te focussen en minder op de inhoud van het proces.

Het feit dat er überhaupt een proces tegen Wilders is, gaat in mijn ogen te ver. Iedereen moet kunnen zeggen wat hij of zij wil, ook al is niet iedereen het daar mee eens. Ik had ook niets anders verwacht dan volledige vrijspraak, dit is in mijn ogen terecht.”

Leendert Kloot, derdejaars student Fiscaal Recht en Hoofdredacteur Fiat Justitia

“Vanaf het begin heb ik niet achter zijn vervolging gestaan. De volledige vrijspraak is daarom terecht en de enige mogelijke uitspraak. Het is onzin om iemand aan te klagen op grond van wat hij heeft gezegd. De uitspraken van Wilders moeten worden aangepakt in het politieke en publieke debat, niet in de rechtszaal. Bovendien heeft niemand er nu iets aan, met name de benadeelden niet. Dat zij nog verdere stappen willen nemen, vind ik nergens op slaan.

Dat het volledige proces is gevold door camera’s heeft de zaak niet geholpen. Hierdoor leek het meer op vermaak dan een serieus proces. Wilders gaat zijn uitspraken nu zeker niet aanpassen, dit alles heeft hem alleen maar gesterkt. “JV