Zijn de rendementsverhogende maatregelen een goed plan of niet?

Deze week werd bekend dat eerstejaars studenten aan de faculteit Sociale Wetenschappen volgend jaar alle zestig studiepunten moeten halen. Lukt dat niet, dan moeten ze stoppen met hun opleiding. De maatregel wordt ingevoerd om het rendement te verhogen. Op dit moment heeft 47 procent van de studenten op de Erasmus Universiteit na vier jaar een diploma, een percentage dat fors omhoog moet. Maar zijn ze daar op de sociale faculteit zelf wel zo blij mee?

Henk van der Molen, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen  

“Veel mensen beseffen niet dat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden in de Faculteitsraad. Maar de examencommissies van psychologie, bestuurskunde, sociologie en pedagogiek zijn dit stellig van plan. Zelf ben ik er ook een groot voorstander van.

Ik geloof dat studenten best wat harder kunnen werken. Doordat er straks minder herkansingen zijn, zullen ze eerder aan de slag moeten. Daarnaast krijgen ze nog wel de kans om lage cijfers met hoge cijfers te compenseren.

Dat aankomende studenten door deze maatregel liever voor een andere universiteit kiezen geloof ik niet. Tijdens de voorlichting van de opleiding psychologie is tegen aankomende studenten gezegd  dat ze hier in het eerste jaar alle punten moeten halen. Er is toen geen leerling of ouder naar ons toegekomen om daarover te klagen. Op het vwo zijn ze immers al zes jaar gewend aan het jaarklassensysteem.

Door deze maatregel krijgen studenten nu zelf ook veel eerder duidelijkheid. Wij kunnen nu al van ongeveer 90 procent van de studenten na een half jaar voorspellen of ze het tweede jaar wel of niet gaan halen. Door eerder een beslissing te nemen over de vraag of de student met de studie kan doorgaan, voorkom je ook eerder studievertraging. Met de aankomende langstudeerdersboete lijkt mij dat alleen maar in het belang van de student zelf.”

Marco Stuij, derdejaarsstudent Bestuurskunde

“De maatregel is van bovenaf opgelegd, zonder de studenten zelf erbij te betrekken, dat vind ik jammer. Maar ik sta er wel sympathiek tegenover.

Ik denk dat de maatregel wel zal helpen om het rendement te verhogen, de studiebelasting kan volgens mij best wat omhoog. Ook kunnen studenten vakken waar ze een laag cijfer voor hebben gehaald compenseren, dus er zijn wel uitzonderingen.

Zelf had ik in het eerste jaar al mijn vakken gehaald, maar ik ben misschien een uitzondering. Nu ik in mijn derde jaar zit heb ik ook alles gehaald, ik ben gelukkig goed op schema.

Als de maatregel drie jaar geleden al was ingevoerd, had dat mij niet tegengehouden in mijn keuze voor deze universiteit. Ik ben gemotiveerd en zou mijn best hebben gedaan om het te halen. Maar ik kan me wel voorstellen dat er aankomende studenten zijn die hierdoor eerder voor een andere universiteit kiezen. Ze zullen er meer over na moeten denken en uiteindelijk een hele goede keuze moeten maken.

Ik denk dat dit experiment wel een grote kans van slagen heeft. Waarschijnlijk zullen er niet meer studenten afvallen dan nu. Maar het blijft een experiment, dus het zal moeten blijken. Het is sowieso lastig als je het eerste jaar niet al je vakken haalt, want in je tweede jaar is die achterstand moeilijk in te halen en dan loop je al snel vertraging op. Maar voor studenten die het als een keuze beschouwen om vertraging op te lopen zal deze maatregel heel negatief zijn.”

Bouke Geerlings, vierdejaarsstudent bestuurskunde en voorzitter van de sociale faculteitsvereniging Cedo Nulli

“Als vereniging zijn wij niet heel blij met deze maatregel. Het afgelopen jaar waren eerstejaarsstudenten de meest actieve leden van de vereniging. Als zij straks in het eerste jaar alle zestig studiepunten moeten halen, kan het zijn dat ze minder tijd voor de vereniging hebben. Hun studie zal dan voor gaan. Ik hoop dat het niet al te grote gevolgen voor Cedo Nulli zal hebben.

Zelf heb ik het eerste jaar alle zestig punten gehaald, maar ik kan makkelijk leren. Voor andere studenten kan het een stuk lastiger zijn.

Of er andere maatregelen zijn die beter kunnen worden ingevoerd om het rendement verhogen, daar laat ik mij niet over uit. Ik sta er in ieder geval terughoudend tegenover.

Er zijn al studenten naar mij toe gekomen met de vraag of ik volgend jaar überhaupt nog studenten verwacht te hebben. Leiden is hier maar een half uurtje vandaan, ze zullen zich wel even achter hun oor krabben voordat ze besluiten om hier te gaan studeren.

Maar ja, het gaat om een pilot. Misschien dat de maatregel straks ook landelijk ingevoerd gaat worden. Het zij zo…” BK