Vincent Sloeserwy, Maurits van Kempen & Jorn Mulder (v.l.n.r.), eerstejaars economie en rechten

“Wij vinden dat het wel degelijk uitmaakt of je op de universiteit of hogeschool studeert. Universiteit is een academische opleiding, terwijl het hbo meer praktijkgericht is. Dit is wezenlijk anders. Daarbij is er een niveauverschil, al is dat bij de ene opleiding groter dan bij de andere. Bovendien is de manier van studeren compleet anders, op de universiteit heb je meer discipline nodig.

Wel klopt het dat de universiteit wat schoolser wordt en het hbo wat academischer, waardoor het meer naar elkaar toe trekt. Toch denken we niet dat er minder mensen universiteit kiezen als de titels gelijk worden. Juist meer mensen zullen het proberen, want als je terugzakt naar hbo, maakt dat minder uit. Onze keuze zou sowieso niet veranderen; als je universiteit kunt, waarom zou je het dan niet proberen?”

Nicky Ijzerman (links) & Nienke Wolfhagen, eerstejaars geneeskunde

“Het is vooral raar, want op de middelbare school wordt er wel onderscheid gemaakt tussen de havo en het vwo. Deze niveaus verschillen ook echt, net als de lesmethodes. Bovendien kun je met havo niet naar de universiteit, dit zou dan ook moeten kunnen. Het lijkt ons ook dat minder mensen wo zullen gaan doen, als er minder verschil in titel is.

Natuurlijk is het naar het buitenland toe praktischer. Al wordt er voor een universitaire uitwisseling streng gekeken of je representatief bent en goede cijfers hebt. De vraag is dan of de studenten aan de hogeschool aan deze eisen voldoen. Bovendien wordt hbo dan in het buitenland erkend als iets wat het niet is. In Nederland maakt het niet zoveel uit, hier zal het onderscheid blijven. Een gevolg zou wel kunnen zijn dat minder hbo-studenten doorstromen naar het wo, omdat hier minder motivatie voor is.”

Elena de Vries, eerstejaars logopedie aan de Hogeschool Rotterdam 

“Het voordeel van het gelijktrekken is dat een bachelor dan gewoon een bachelor is. Nu is dat soms verwarrend, vooral naar het buitenland toe. Natuurlijk is er een groot verschil tussen universiteit en hbo. De hogeschool is op de praktijk gericht, terwijl dit op de universiteit minder is. Of er een verschil in niveau is kan ik niet beoordelen.

Ik denk niet dat het voor aankomend studenten effect gaat hebben op de keuze voor de hogeschool of de universiteit. Het niveau van de opleiding blijft hetzelfde. En er blijft nog steeds een verschil in lesmethode. Ik zou mijn keuze ook niet veranderen. Het gaat mij vooral om wat ik met mijn opleiding kan, niet om de titel. Bovendien is er geen soortgelijke opleiding op WO-niveau.” JV

Moeten hbo’ers en wo’ers dezelfde titel krijgen?

Staatssecretaris van Onderwijs, Halbe Zijlstra, wil af van het onderscheid tussen bachelor- en mastertitels voor hbo- en wo-studenten. Volgens hem is een hbo-titel niet minder dan een universitaire titel, alleen anders. Door het gelijkstellen wordt het voor hbo-studenten makkelijker om in het buitenland te studeren, want hun huidige titel wordt daar nu niet erkend. Wat vinden hbo- en wo-studenten hier van?