“Misleidend, subjectief of foutief” noemt de Landelijke Studenten Vakbond de brochures van universitaire opleidingen. De vakbond legde 52 brochures onder de loep.

De Erasmus Universiteit kan zich echter helemaal niet vinden in de resultaten van het onderzoek Studievoorlichting: Voorliegen of voorlichting?. Gerard Hogendoorn, coördinator aansluiting wo-vwo van Marketing en Communicatie op de EUR vindt dat het onderzoek zelf juist misleidend, foutief en subjectief is. “Er worden vaak woorden als ‘veelal’ en ‘vaak’ gebruikt zonder die bewering te onderbouwen. Ook geven de onderzoekers niet aan welke opleidingsbrochures ze precies onderzocht hebben.”

 

Verzwegen

Uit de bevindingen van de LSVb blijkt dat in de brochures struikelvakken verzwegen worden, evenals de omvang van werkgroepen. In veertig procent van de gevallen claimen de opleidingen dat er ‘nauw contact’ is tussen studenten en docenten. Maar als dat verder niet wordt onderbouwd, kunnen studiekiezers weinig met die informatie, vindt de LSVb. Hetzelfde geldt voor de bewering dat er topdocenten en topwetenschappers aan de opleiding verbonden zijn. Zeven opleidingen zetten dat in hun folder, zonder nadere toelichting.

Verkeerde keuze

Subjectieve oordelen, vindt de LSVb. Zo kun je studiekiezers niet voorlichten, zeker niet als een verkeerde keuze zulke grote gevolgen gaat krijgen: vertraagde studenten moeten immers veel meer collegegeld gaan betalen. Slechts één opleiding vermeldde hoeveel studenten er in het eerste studiejaar afhaken. Er waren er maar drie die vertelden welke onderwijsvorm ze aanboden. Maar liefst 44 procent van de opleidingen heeft ooit ergens een hoge beoordeling voor gekregen.

Struikelvakken

Nauw contact tussen studenten en docenten is er wel degelijk, reageert Gerard Hogendoorn van Marketing en Communicatie, bijvoorbeeld bij psychologie, waarnaar in het onderzoek verwezen wordt. Struikelvakken worden juist benoemd en aangezien de opleiding in de laatste jaren hoog in de Elsevier ranking eindigde, is het niet raar om van een topopleiding te spreken.

Open dagen

Het is ook in het belang van de EUR dat een leerling een goede keuze maakt, benadrukt Hogendoorn. “Wij doen er echt van alles aan, onder andere studiekeuzegesprekken, om de uitval te verminderen. Wij hebben dus niets aan en onjuiste voorstelling van zaken.” Studievoorlichting, zegt hij, omvat veel meer dan alleen de brochures. “Als brochures compleet zouden zijn, dan zouden het telefoonboeken zijn die door niemand worden gelezen, en zeker niet de leerlingen van het havo en vwo.” Voor meer informatie kunnen ze op de website en op open dagen terecht.

Klacht

Maandag zei staatssecretaris Halbe Zijlstra in de Tweede Kamer dat studenten bij de Onderwijsinspectie moeten klagen als ze verkeerd zijn voorgelicht. Dan kunnen de betreffende opleidingen worden gestraft “door middel van de bekostiging”, aldus de bewindsman. Ook hogescholen liggen geregeld onder vuur om hun wervende brochures, maar die zijn in dit onderzoek niet meegenomen. TL/ HOP