Wat doet de Universiteitsraad en waarom is die zo belangrijk? Door middel van een promotiefilmpje wil de U-raad dit duidelijk maken.

De timing van het filmpje is niet toevallig, want tot 17 maart kan iedereen zich weer opgeven voor de verkiezingen van de U-raad. Aan de hand van kleine gebeurtenissen aan een vergadertafel laat het filmpje zien wat je als lid van de U-raad kunt verwachten.

Tijdloos

Zo staat een bril die wordt opgezet voor ‘kijken naar problemen’, wordt er iemand wakker geschud en valt er een kopje koffie om. Wendy Jansen is voorzitster van de studentengeleding en was actief betrokken bij het maken van het promotiefilmpje. “We hebben bewust gekozen voor een conceptueel filmpje. Doordat het zo tijdloos is kan het meerdere jaren worden gebruikt.”

Inloopmiddag

Het filmpje zal worden getoond in verschillende collegejaren van de bacheloropleidingen. “Studenten worden dan gelijk toegesproken over de naderende verkiezingen”, aldus Jansen. Ook tijdens de inloopmiddag op 10 maart in restaurant Siena, waar verschillende U-raadsleden tekst en uitleg geven over hun werkzaamheden, zal het filmpje worden getoond. BK