De Nieuwe Revu publiceerde deze week een interview met een anonieme Rotterdamse studentendealer. Leden van het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) worden daarin weggezet als grootverbruikers van cocaïne. Bart Louwerenburg (foto), president van het RSC, reageert: “Wij nemen als vereniging juist allerlei maatregelen tegen drugsgebruik.”

In hoeverre zijn drugs een issue voor het RSC?

“Niet. Laat staan dat wij onszelf herkennen in het artikel. Ons beleid is erop gericht om drugsgebruik te voorkomen. Elk kwartaal hebben we overleg met de politie en die heeft ons nooit gewezen op de aanwezigheid van harddrugsproblemen rondom onze vereniging.”

Wat is het beleid van het RSC met betrekking tot drugsgebruik?

“Onze aankomend leden krijgen een voorlichting van Bouman GGZ. Daarnaast is ons strafbeleid zeer streng: wie harddrugs bezit, gebruikt of verhandelt wordt geroyeerd. Op het gebruik van softdrugs staat 30 weken schorsing, op het verhandelen ervan royement.”

In het artikel in de Nieuwe Revu wordt specifiek verwezen naar het RSC als grootste afnemer van cocaïne onder Rotterdamse studenten. Wat vind je daarvan?

“Dat herken ik helemaal niet.”

Mensen die weleens drugs gebruiken worden in het artikel keihard weggezet. Rust er een taboe op drugsgebruik?

“Drugsgebruik is een maatschappelijk probleem. Er zullen ongetwijfeld studenten zijn die drugs gebruiken op bepaalde evenementen, maar ik denk dat dit sporadisch voorkomt en dat ze dit over het algemeen wel kunnen scheiden van hun dagelijkse bezigheden.”

Wat vind je van leden die recreatief drugs gebruiken, buiten de muren van de sociëteit?

“We raden iedereen af om in aanraking te komen met drugs. Gebruik buiten de muren proberen wij hiermee te voorkomen. We hebben er als bestuur echter geen controle over en de verantwoordelijkheid ligt in alle gevallen bij de gebruiker zelf.”

Bij welk dispuut zit jij?

“Dat vind ik niet relevant.”

Het dispuut Shoulders zou bekend staan om zijn “grote hoeveelheid doorgesnoven corpsballen”. Dat is nogal een uitspraak…

“Deze uitspraak herken ik niet en is zeer subjectief gesteld. Over het waarheidsgehalte kan ik dan ook niet oordelen.”

 

In hoeverre is een studentenvereniging als het RSC vatbaar voor dit soort aantijgingen?

“Zo’n artikel is jammer, omdat wij als vereniging juist maatregelen tegen drugsgebruik nemen. We willen duidelijk maken dat wij ons als vereniging op elke mogelijke manier van drugs distantiëren. Het is vervelend dat dit artikel niet op de waarheid gebaseerd is, maar dat mensen het wel als zodanig kunnen opvatten.” GM