Er is nog maar één manier om de bezuinigingen op studenten en hoger onderwijs van tafel te krijgen, meent studentenbond LSVb: via de verkiezingen van de Provinciale Staten.

In de Studentenkamer, het periodieke gesprek tussen de studentenbonden en de staatssecretaris, kwamen de partijen bepaald niet nader tot elkaar. Afgezien van enkele praktische zaken bleken ze geen overeenstemming te kunnen bereiken. “Er valt niet met Zijlstra te praten, omdat hij geen inhoudelijke maatregelen neemt”, stelt LSVb-voorzitter Sander Breur na afloop. “Als je beleid invoert, doe je dat om gedrag te veranderen. Maar hij treft ook mensen die geen rekening hebben kunnen houden met dit beleid en nu al zijn uitgelopen. Dat ontmaskert zijn doelstelling.”

Geld opleveren

Staatssecretaris Halbe Zijlstra erkende tijdens het overleg dat zijn maatregel tegen het langstuderen niet alleen het aantal langstudeerders moet terugdringen, maar ook geld moet opleveren. Hij verdedigde met verve dat zijn maatregel ook de huidige studenten treft, en niet alleen de nieuwe: “Vaak kiezen we in Nederland de makkelijke weg en zadelen we de volgende lichting met de bezuinigingen op. Dat vind ik niet goed. We moeten de balans zoeken tussen rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Wij kiezen nu vooral voor de rechtsgelijkheid.”

Profileringsfondsen

Ook was hij niet van plan allerlei uitzonderingen op de maatregelen toe te staan. “Als wij een kerstboom met uitzonderingen optuigen, dan brengt dat uitvoeringskosten met zich mee. Daar hebben universiteiten en hogescholen hun profileringsfondsen voor.”

Eén mogelijkheid

Er is nog maar maar één mogelijkheid, denkt de LSVb: alle ouders en studenten moeten bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op een partij stemmen die tegen deze maatregelen is.

Gespreid betalen

Alleen op praktische punten konden de staatssecretaris en de bonden elkaar vinden. Het collegegeldkrediet wordt gespreid verstrekt, dus moeten studenten het collegegeld ook bij alle universiteiten en hogescholen gespreid kunnen betalen. Zijlstra meent dat dit al in de wet staat, maar hoort het graag als een instelling zich er niet aan houdt.

Dezelfde titel

Ook de titulatuur voor afgestudeerde hbo’ers, waar het Interstedelijk Studenten Overleg aandacht voor vroeg, zal volgens Zijlstra goedkomen. Hij zou de knoop spoedig doorhakken, beloofde hij. Het voorstel moet nog naar de Tweede Kamer, dus hij wilde er niet op vooruitlopen, maar hij liet doorschemeren dat hbo’ers en wo’ers in het buitenland voortaan dezelfde titel zullen kunnen voeren. HOP