Rechtenstudenten krijgen training voor Provinciale Statenverkiezing

Rechtenstudenten krijgen training voor Provinciale Statenverkiezing

27-01-11 Een groep rechtenstudenten kreeg op 27 januari in de Aula van de Erasmus Universiteit een training voor de verkiezing van de Provinciale Staten op 2 maart. Honderden rechtenstudenten gaan dan stemhokjes in Rotterdam bemannen. Om dat ordelijk te laten verlopen, leerden de studenten tijdens de training waar ze op moeten letten en hoe ze om moeten gaan met ‘lastige klanten’. Een acteur was aanwezig om de studenten voor te bereiden op verschillende situaties waarme ze te kampen kunnen krijgen.