De politie: vroeger je beste kameraad, nu de gebeten hond

Op 25-03-10 was het onderwerp van De Kwestie Live ‘Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid in Nederland?’. Het panel bestond uit dr. Lex Cachet (bestuurskundige EUR), prof. dr. Nick Huls (rechtssocioloog EUR), drs. Simone Smit (bureauchef Politie Haaglanden) en drs. Jan van der Laan (manager Stadstoezicht Rotterdam-Zuid).