Staatssecretaris Zijlstra wil de studiefinanciering vereenvoudigen. Minder uitzonderingsregels dus.

Wie ruzie heeft met zijn ouders en geen geld van hen krijgt, kan straks mogelijk niet meer bij de overheid aankloppen voor een aanvullende beurs. Dat blijkt uit een interview van het Hoger Onderwijs Persbureau met de staatssecretaris dat deze week verschijnt. De wet op de studiefinanciering kent volgens hem te veel uitzonderingen en daar wil hij iets aan doen.

Draagkrachtige ouders

“Voor gehandicapte studenten blijven we een uitzondering maken”, zegt hij. “Er zullen ook aanvullende beurzen blijven voor studenten met minder draagkrachtige ouders.” Maar nadere details wil hij nog niet bekend maken. “Kijkt u maar na welke uitzonderingen er nog meer zijn.”

Gevoelig

Volgens de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs zijn er maar weinig andere situaties waarin studenten meer (of langer) studiefinanciering kunnen krijgen dan normaal. Het afschaffen van de toeslag voor studenten met een kind ligt waarschijnlijk te gevoelig bij gezinspartij CDA.

Toekenning

Dan resteren de bijna dertienduizend studenten in het mbo en hoger onderwijs die een aanvullende beurs krijgen omdat ze gebrouilleerd zijn met hun ouders. Het inkomen van de ouders telt in zo’n geval niet mee bij de toekenning van een aanvullende beurs. Mogelijk gaat de staatssecretaris dit afschaffen.

Structureel conflict

Studenten die thuis ruzie hebben, krijgen momenteel trouwens niet zomaar een aanvullende beurs. Ze moeten bijvoorbeeld sinds hun twaalfde jaar “geen echt contact meer” met hun ouders hebben, waarschuwt de website van DUO. Of er moet sprake zijn van een “ernstig en structureel conflict”. DUO vraagt dan wel om bewijsstukken “waaruit je situatie en de ernst hiervan moet blijken. Dit is soms een zware en moeilijke procedure”. HOP