Nederlandse topmanagers, ondernemers en oud-bestuurders hebben zich uitgesproken tegen de ondewijsplannen van het Kabinet Rutte. Ze vinden het een kwalijke zaak dat studenten steeds minder ruimte krijgen om zich naast hun studie te ontplooiien.

“Juist de combinatie van een goede studie, goed onderzoek en maatschappelijke vaardigheden die naast een studie opgedaan worden, maakt de Nederlandse alumni internationaal gewild op de arbeidsmarkt”, schrijven de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in een brief aan staatssecretaris Halbe Zijlstra. “Een kenniseconomie draait niet alleen om de kennis, maar ook om de vaardigheden die nodig zijn om kennis in de praktijk te brengen. Extracurriculaire bestuurservaring is bij uitstek de manier om die ervaring op te doen.”

Desastreus

De brief is ondertekend door mensen als Hessel Lindenbergh (president-commissaris ABN Amro), Michiel Muller (oprichter Route Mobiel) en Frans Weisglas (oud-voorzitter Tweede Kamer). Het voorstel dat nu op tafel ligt, waaronder de langstudeerdersregeling, noemen ze “desastreus voor de waardevolle studentencultuur”. Bovendien zouden bepaalde groepen studenten – denk aan bèta- en geneeskundestudies – onevenredig hard gestraft worden.

Argumenten

Afgelopen vrijdag trokken tienduizende studenten en hoogleraren naar Den Haag om hun onvrede te delen op het Malieveld. Het kabinet heeft notie genomen van de protesten, maar geeft niet toe. De staatssecretaris mist “goede, inhoudelijk argumenten […] waarom wat ik doe niet kan. Die heb ik nog niet gehoord. En alternatieven bieden, dat wil ook nog weleens helpen.”

Collegegeldverhoging

Volgens de prominenten uit het bedrijfsleven zijn die alternatieven legio. Zo worden in de brief een generieke collegegeldverhoging en een sociaal leenstelsel over de gehele linie genoemd. GM