Door de bezuinigingen zullen universiteiten minstens vijfduizend banen moeten schrappen, waarvan 1100 onderwijsbanen. Dat zeggen ze in een ‘factsheet’ over de plannen van het kabinet.

Ook buiten de universiteit zouden de bezuinigingen doorwerken. Daar gaan volgens universiteitenvereniging VSNU nog eens duizend banen van onderzoekers verdwijnen.

Keuze

Maar staatssecretaris Halbe Zijlstra wuift de kritiek weg. “Mensen ontslaan is een eigen keuze”, zegt hij vandaag in dagblad Spits. “Ze hebben voldoende eigen vermogen om de twee magere jaren te overbruggen. Al die glossy folders en opleidingsdirecties, daar kun je een leuke slag maken.”

Grootste bezuiniging

Tot 2015 bezuinigt Zijlstra, daarna komt het budget volgens hem weer terug op het oude niveau. Hij zegt uiteindelijk maar tien miljoen te korten. De universiteiten, die in de tussentijd toch ergens het geld vandaan moeten halen om het gat te dichten, spreken van “de grootste bezuinigingen op wetenschappelijk onderwijs en onderzoek sinds de Tweede Wereldoorlog”. Voor hun schattingen rekenen de universiteiten één ontslag per bezuiniging van 100 duizend euro. Dus als er 110 miljoen euro wordt bezuinigd op onderwijs, kost dat ongeveer 1100 banen.

Creatief inschrijfgedrag

Daar komen nog andere kosten bovenop, denken de universiteiten. Staatssecretaris Zijlstra wil dat de universiteiten gaan reorganiseren, maar dat kost ook tijd en geld. Bovendien zullen studenten ook rekening houden met het verhoogde collegegeld voor langstudeerders en ‘creatief inschrijfgedrag’ gaan vertonen. Misschien kiezen ze minder zware en kortere opleidingen, of ze schrijven zich in bij het hbo, in de hoop dan langer te mogen studeren, terwijl ze als dubbelstudent wel een universitaire opleiding gaan volgen.

Eerder sprak VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda nog van 2500 banen die de universiteiten zouden moeten schrappen. Dat aantal is nu dus verdubbeld. HOP