Alle hogescholen en universiteiten hebben een verzoek gekregen: of ze de studentendemonstratie willen steunen met een bedrag ter grootte van de kosten voor één langstudeerder. De EUR gaat hier niet in mee, maar geeft wel materiële ondersteuning.

Dat betekent dat de EUR-studenten, die proberen zoveel mogelijk mensen naar het Malieveld te krijgen, gratis gebruik mogen maken van zalen en prikborden op de campus, en het emailbestand van de EUR. Aangezien de universiteit hiermee wel degelijk kosten maakt, steunt de EUR in die zin toch op financieel gebied. “We willen onze studenten op deze manier van harte aanmoedigen”, zegt Ton van der Pijl, secretaris van het CvB op de EUR.

Waarom doneert EUR niet?

De EUR heeft geen geld toegezegd aan de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), omdat ze nooit geld geeft aan een landelijke studentenorganisatie. “Als het om een lokale activiteit gaat, ligt het anders”, aldus Van der Pijl.

‘We nemen het wel serieus’

Dit verbaast de voorzitter van de LSVb, Sander Breur. “Door niet op ons verzoek in te gaan, geeft de EUR in vergelijking met andere universiteiten een minder krachtig signaal af aan het kabinet dat ze het oneens zijn met de plannen.” Van der Pijl weerspreekt dit resoluut: “De EUR maakt zich wel degelijk zorgen om de kabinetsplannen en roept juist daarom alle hoogleraren en studenten op om zich te laten zien in Den Haag. Rector Henk Schmidt zal zelf ook aanwezig zijn.”

Waar is geld voor nodig?

Vijf universiteiten hebben inmiddels officieel toegezegd dat zij de actie financieel steunen, waaronder de Universiteit van Amsterdam en de TU Eindhoven. Alleen de Universiteit Wageningen heeft net als de EUR geen geld toegezegd. De donaties zijn bedoeld voor de ordedienst van vierhonderd man die de demonstratie in goede banen moeten leiden. Er zijn portofoons, hesjes en schoonmaakspullen nodig. De ordedienst zal overigens geheel uit vrijwilligers bestaan. Die kunnen zich aanmelden via www.kenniscrisis.nl.

Uva doneert 9.000 euro

Ondanks dat de LSVb symbolisch heeft gevraagd om een bedrag dat één langstudeerder kost, mogen universiteiten zelf weten wat ze doneren. De UvA maakte bijvoorbeeld 9.000 euro over en de TU Eindhoven 3.000. LJ/HOP

 Als warming-up voor vrijdag 21 januari organiseert de EUR op maandag 17 januari een bijeenkomst in CB-17 om 19.30 uur. Tijdens een ‘teach-in’ komen studenten, verenigingsbestuurders, onderwijsactivisten, docenten en decanen aan het woord over de kabinetsplannen. Iedereen die van plan is mee te gaan naar Den Haag is welkom.