Van het wetenschappelijk personeel bij de Erasmus School of Law (ESL) heeft 30 procent last van structurele stress. Blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie. De faculteit brainstormt nu over maatregelen om dit te verminderen.

De Arbeidsinspectie besloot een onderzoek te beginnen naar aanleiding van een klacht van een wetenschappelijk medewerker. Wie dit is en wat de klacht behelsde is geheim. Behalve het deel dat structurele stress ervaart, heeft nog eens 30 procent af en toe stress. Dit kan komen door de hoeveelheid werk en/of het contact met de leidinggevende. De rest heeft nergens last van. De enquête is gehouden onder 47 personen met een wetenschappelijke functie. Dit meldde decaan Maarten Kroeze aan de faculteitsraad op 13 december.

‘Men moest extra hard werken’

Volgens Kroeze kan de curriculumherziening van de afgelopen jaren – zowel de bachelor als de master zijn herzien – de oorzaak zijn van de hogere werkdruk. “Ik weet dat mensen in die periode extra hard hebben moeten werken”, zei hij in december.

Maatregelen treffen

De ESL gaat nu samen met een externe deskundige een plan van aanpak schrijven voor de Arbeidsinspectie waarin zij aangeven hoe de faculteit de werkdruk wil gaan verminderen. Een klankbordgroep bestaande uit wetenschappelijke medewerkers uit verschillende hoeken van de faculteit zal de maatregelen bediscussiëren. Dit rapport moet half juni klaar zijn.

Eind 2011 zal de Arbeidsinspectie de enquête opnieuw uitvoeren om te onderzoeken of minder mensen stress ervaren. Als dan blijkt dat de faculteit de maatregelen niet voldoende heeft gehandhaafd, kan de inspectie een boeterapport opstellen. Zover wil de faculteit het echter niet laten komen.

Beetje competitie niet te vermijden

Kroeze zegt uiteraard te streven naar zo stressvrije werkomgeving voor zijn wetenschappelijk personeel. Aan de andere kant is er volgens hem van nature gezonde competitie tussen wetenschappers. “Als universiteit, en óp een universiteit moet je nu eenmaal een beetje competitief zijn om verder te komen”, aldus de decaan. LJ