Universiteiten waarschuwen voor massaontslagen en kwaliteitsverlaging. Maar staatssecretaris Zijlstra zegt dat hij de opbrengst van alle bezuinigingen vrijwel volledig in het hoger onderwijs terug stopt. De vraag is alleen wanneer dat gaat gebeuren.

Volgens de universiteiten is er zwaar weer op komst. Tijdens hun nieuwjaarsrecepties spraken verschillende collegevoorzitters zich uit tegen de omstreden ‘langstudeermaatregel’ en spoorden zij iedereen aan om op 21 januari in Den Haag te gaan protesteren.

‘Maar 10 miljoen echte bezuinigingen’

Maar staatssecretaris Zijlstra zegt dat hij de komende periode maar tien miljoen euro bezuinigt: van de 510 miljoen die hij inhoudt, investeert hij 500 miljoen weer in het onderwijs. Dat is nogal een verschil met het rampenscenario van VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda. Volgens hem staan er bij de universiteiten 2500 banen op de tocht en wordt er 700 tot 900 miljoen euro bezuinigd. Wat maakt het verschil?

Investeringen komen te laat

Noorda: “De boetes die wij moeten betalen voor langstudeerders worden volgens het regeerakkoord pas in 2015 weer geïnvesteerd. Dus valt er in de tussentijd een groot gat en moeten we het de komende jaren met tien procent minder doen voor onderwijs. Dat betekent dat je mensen moet ontslaan. Bovendien worden wij niet alleen gekort door het ministerie van onderwijs, ook de FES-gelden voor onderzoek van het ministerie van EZ, Landbouw & Innovatie vervallen. Dat gaat om miljoenen.”

Een oplossing ziet Noorda in het naar voren halen van de herinvestering en daarover is hij nog met het ministerie in gesprek. “Je kunt niet eerst alles afbreken en docenten ontslaan, om ze een paar jaar later weer te moeten aannemen.”

Sociaal leenstelsel is beter

Het liefst zou hij de hele langstudeerregeling inruilen voor een sociaal leenstelsel voor alle studenten. “De nu voorgestelde boetes werken louter negatief. Het is bovendien een misverstand dat instellingen geld overhouden als zij minder langstudeerders hebben, zij krijgen daar namelijk geen bekostiging voor.”

‘VSNU loopt op zaken vooruit’

VVD-Kamerlid Lucas ziet de felle protesten van Noorda en andere collegevoorzitters vooral als een “lobbypoging” om de langstudeermaatregel alsnog te voorkomen. “De universiteiten lopen erg op de zaken vooruit. Deze maand wordt de regeling in de Kamer besproken en wordt ook duidelijk wat het kabinet met het Veerman-rapport gaat doen.

LSVb denkt wel mee

Het is jammer dat ze niet meedenken over hoe je goed kunt investeren in beter onderwijs. Wat dat betreft is de Landelijke Studentenvakbond verder: die vindt de maatregelen niet fijn, maar is blijkbaar eerder dan de instellingen in staat naar een oplossing te zoeken.” HOP