Er woedt een nieuw cultureel conflict tussen vooral hoog- en laagopgeleiden dat draait om de omgang met etnische minderheden. Daarover schrijven enkele Rotterdamse cultuursociologen in het tijdschrift Sociologie.

De cultuursociologen Willem de Koster, Peter Achterberg, Dick Houtman en Jeroen van der Waal laten zien dat hoog- en laagopgeleiden elkaar steeds meer vinden in de afwijzing van traditionele christelijke morele standpunten: zo nemen ze progressieve posities in waar het gaat om vraagstukken rond abortus, euthanasie, seksuele moraal en vrouwenrechten.

Morele leidraden

Op culturele verschillen reageren ze echter heel anders. Willem de Koster: “Laagopgeleiden die niet kunnen terugvallen op traditionele morele leidraden zijn in sterkere mate cultureel onzeker dan hoogopgeleiden, en omdat culturele onzekerheid een belangrijke voedingsbodem vormt voor etnische intolerantie zijn seculiere laagopgeleiden intoleranter ten opzichte van etnische minderheden dan hoogopgeleiden.”

Tolerant gidsland

Internationale waarnemers verbazen zich al tijden over het verhitte integratiedebat dat in Nederland woedt. Ze vragen zich af hoe zoiets mogelijk is in een land dat bekendstaat als baken van tolerantie. De bevindingen van de cultuursociologen proberen dit te verklaren. Het onderzoek maakt deel uit van het NWO-project The Dutch Paradox of Tolerance: Post-Christian Cultural Polarization and PVV-Voting dat onlangs begonnen is en tot eind 2012 loopt. TL