Hoe kan de katholieke kerk in Nederland het beste omgaan met de 1800 aanklachten van seksueel misbruik tegen de kerk? Over dit soort vragen gaat een commissie onder leiding van Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit, de kerk adviseren.

Aan de telefoon zegt Lindenbergh dat hij met de katholieke kerk heeft afgesproken om media-aandacht over zijn onderzoek te beperken. Voor actualiteitenprogramma Nieuwsuur maakte hij – met goedkeuring van de kerk – de enige uitzondering.

Inventarisatie

In de uitzending van 4 december 2010 benadrukt de hoogleraar dat het niet zijn opdracht is om een schadevergoedingsregeling te ontwerpen. De commissie gaat inventariseren hoe het juridisch zit met een aantal belangrijke kwesties, zoals verjaring. “Welke mogelijkheden zijn er nog als vorderingen zijn verjaard, dus ouder zijn dan 20 jaar?”, geeft Lindenbergh in de uitzending als voorbeeld. “Ook kijken we naar de situatie in het buitenland en welke bewijsregels je zou moeten of kunnen hanteren.”

Voor de zomer advies

Lindenbergh is afgelopen december begonnen met de opdracht, waarvan de inkomsten als 3e geldstroom doorvloeien naar de vakgroep. “Langzaamaan wordt het onderzoek steeds meer werk, dus het is aanpoten, aangezien ik het naast mijn reguliere werk doe.” Voor de zomer hoopt zijn commissie advies uit te brengen.

De hoogleraar vermoedt dat de katholieke kerk bij hem heeft aangeklopt, omdat hij veel onderzoek doet naar letselschade. Bovendien ging zijn proefschrift over smartengeld.

Onderzoek Deetman

Het onderzoek van de commissie-Lindenbergh moet overigens niet verward worden met dat van de commissie-Deetman, want de laatste doet een algemeen onderzoek naar het seksuele misbruik binnen de katholieke kerk. LJ