Als de bouw van vijf kolencentrales doorgaat, wordt Nederland ‘de vieze man van Europa’. Dat stellen zestien hoogleraren in een open brief.

De oproep, gericht aan energiebedrijven, de regering en het parlement, komt op een moment dat er in de Tweede Kamer veel discussie is over het energiebeleid. Volgens de wetenschappers, afkomstig van bijna alle Nederlandse universiteiten, levert de bouw van kolencentrales een extra CO2-uitstoot op die vergelijkbaar is met die van negen miljoen auto’s. “Het wordt tijd de keus te maken voor een nieuwe economie rond duurzame energie.”

Export

Nederland heeft de kolencentrales niet nodig voor de eigen consumptie. Energiebedrijven E.On, Essent, Electrabel, NUON en C.Gen richten zich vooral op de export. Het plan om nieuwe centrales te bouwen is moeilijk te rijmen met de duurzaamheidsambities van het nieuwe kabinet en het voornemen om in 2020 een aanzienlijk deel van de broeikasgasemissie te hebben teruggebracht.

Bosbranden

Een koerswijziging is noodzakelijk, stellen de wetenschappers. Klimaatverandering zou jaarlijks 125 miljard dollar aan schade opleveren. Tegen 2030, is de verwachting, vallen er jaarlijks een half miljard slachtoffers als gevolg van overstromingen, hittegolven en bosbranden. “Terwijl de rijke landen de klimaatcrisis hebben veroorzaakt, vallen bijna alle slachtoffers in ontwikkelingslanden, omdat mensen daar veel kwetsbaarder zijn.”

Forse investeringen

In 2050 zouden we onze stroomvoorziening al volledig kunnen laten draaien op duurzame energie, is de overtuiging. Er zijn een aantal forse investeringen voor nodig, maar als de technologisch innovatie doorzet, plukken we er op de lange termijn enorme vruchten van. “Investeren in duurzame energie is voordelig in zowel macro-economisch als bedrijfseconomisch opzicht. De burger gaat er op den duur op vooruit.”

Vanuit de EUR is de open brief ondertekend door Jan Rotmans, hoogleraar Duurzame Transities aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

GM